Szukaj:
Znaleziono 367 postępowań.
Na stronę3 5 10 30 50 100 200
Wyświetl stronę1 2 3 4

Postępowania:

Data ogłoszenia:
rosnąco malejąco
Nr postępowania:
rosnąco malejąco
Kod jedn. prowadzącej:
rosnąco malejąco
Nazwa postępowania:
rosnąco malejąco
Rodzaj zamówienia:
2016-04-29 14:55:48 ZZ/405/009/D/2016 WETI Dostawa materiałów i komponentów na potrzeby projektu DEWI Dostawy
2016-04-29 14:01:12 ZZ/401/009/2016 WETI Dostawa opraw podszafkowych wraz ze świetlówkami dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Dostawy
2016-04-29 12:08:53 ZZ/397/009/U/2016 WETI Usługa wykonania implementacji i weryfikacji rozwiązania do regułowego przetwarzania języka naturalnego w celu rozpoznania emocji w kontekście edukacyjnym, na potrzeby realizacji projektu pt. „Metody i narzędzia przetwarzania stanów emocjonalnych dla inteligentnych systemów edukacyjnych” dla WETI PG. Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, nr umowy Pol-Nor/209260/108/2015. Dostawy
2016-04-29 11:25:16 ZZ/367/009/D/2016 WETI Dostawa syntetycznego powietrza, wodnego roztworu grafenu oraz zestawu do filtracji Sartorius lub równoważnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-28 14:28:53 ZZ/395/009/2016 WETI Usługa wynajmu autokaru wraz kierowcą na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-28 11:47:06 ZZ/390/009/D/2016 WETI Dostawa płytek PCB na potrzeby realizacji prac badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie dla WETI Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-28 11:21:19 CRZP/133/009/D/16 WETI Dostawa sprzętu peryferyjnego dla WETI PG Dostawy
2016-04-28 10:28:05 CRZP 129/002/U/16 WILIŚ Wynajem autokaru wraz z kierowcą na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-27 13:40:30 ZZ/380/009/2016 WETI Dostawa modułów i sprzętu elektronicznego dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Dostawy
2016-04-27 12:31:58 ZZ/62/019/D/16 WFTiMS Dostawa elementów elektronicznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej Dostawy
2016-04-27 12:11:32 ZZ-10-017-D-2016 WOiO Ogłoszenie o udzialanym zamówieniu na usługę wykonania badań kompatybilności zgodnie z normą NO-06-A-500:2012 oraz badań emitowanych pól elektromagnetycznych zgodnie z normą NO-10-A-235:2012 dla pojazdu głębinowego Morświn Systemu OPM. Usł‚ugi
2016-04-27 11:13:16 ZP/132/004/D/16 WM Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-26 15:15:42 ZZ/01/54/U/16 DZP Usługa monitorowania systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Politechniki Gdańskiej wraz z kwartalnymi przeglądami konserwacyjnymi urządzeń monitorujących Usł‚ugi
2016-04-26 14:36:50 ZZ/275/004/D/2016 WM Dostawę kserokopiarki dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-26 14:35:58 ZP/131/014/D/16 WEiA Dostawa oprogramowania do modelowania i rozwiązywania złożonych zadań optymalizacji Dostawy
2016-04-26 14:01:07 ZZ/377/009/D/2016 WETI Dostawa 2 sztuk akumulatorów modelarskich dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-26 13:52:13 CRZP/128/009/D/16 WETI Dostawa przewodów i kabli z akcesoriami, akcesoriów elektrycznych oraz oprogramowania MATLAB R2016a i Agisoft Photoscan lub równoważnego na potrzeby Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Dostawy
2016-04-26 09:42:12 ZZ/384/009/D/2016 WETI Dostawa 3 sztuk czujników ciśnienia dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-26 09:32:39 ZZ/383/009/D/2016 WETI Dostawa regulatora temperatury - dwukanałowego oraz czujnika temperatury - kanałowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-25 15:07:42 CRZP/130/017/D/2016 WOiO Dostawa artykułów promocyjnych – koszulek T-shirt z nadrukiem w dwóch częściach dla Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-22 14:18:33 ZZ/373/009/D/2016 WETI Dostawa materiałów chemicznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-22 10:23:04 ZZ/361/009/2016 WETI Wykonanie obwodów drukowanych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-22 09:30:25 ZP/127/055/U/16 OKZ Usługa najmu autokaru wraz z kierowcą na potrzeby Działu Spraw Studenckich Usł‚ugi
2016-04-21 14:25:01 ZZ/8/002/U/2016 WILIŚ Wykonanie usługi naprawy sondy RIG 220 produkcji firmy GEOTECH AB Usł‚ugi
2016-04-21 13:13:08 ZZ/360/009/D/2016 WETI Dostawa autonomicznego układu do sterowania oraz akwizycji danych pomiarowych w systemach automatyki, robotyki i mechatroniki (wersja dla instruktora) dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-21 12:00:46 ZZ/364/009/D/2016 WETI Dostawa elementów montażowych do filtra oleju dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-21 11:35:22 ZZ/365/009/D/2016 WETI Dostawa filtrów oleju oraz wkładów do filtrów dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-21 11:24:33 ZZ/349/009/U/2016 WETI Sukcesywne świadczenie usług korekty językowej literatury naukowej w języku angielskim dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Usł‚ugi
2016-04-20 14:40:53 ZZ/359/009/D/2016 WETI Dostawa elektrozaworów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-20 14:02:35 ZZ/357/009/D/2016 WETI Dostawa zasilaczy impulsowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-20 13:29:41 ZZ/54/019/D/16 WFTiMS Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej Dostawy
2016-04-20 11:33:05 ZP/109/008/U/16 WCH sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-20 10:14:28 ZZ/116/071/D/2016 CMTM Dostawa ZESPÓŁÓW ZASILACZA GŁÓWNEGO ZZG STACJI HYDROLOKACYJNEJ t. MG-79DSP (3 szt.) Dostawy
2016-04-20 08:23:06 ZZ/356/009/2016 WETI Dostawa obudowy i płyt czołowych do zestawu laboratoryjnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-19 09:44:02 ZZ/339/009/2016 WETI Dostawa opraw podszafkowych wraz ze świetlówkami dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Dostawy
2016-04-18 15:27:36 ZZ/353/009/D/2016 WETI Dostawa pasywnego detektora akustycznego do monitoringu ruchu pojazdów na potrzeby realizacji „grantu dla młodych” na urządzenia badawcze o tytule „Stanowisko do badań wpływu natężenia ruchu pojazdów na poziom hałasu komunikacyjnego” dla WETI PG Dostawy
2016-04-18 09:25:16 ZP/120/014/D/16 WEiA Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-15 15:17:46 ZP/101/055/U/16 OKZ usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii/obozu dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej w okresie ferii letnich w 2016r Usł‚ugi
2016-04-15 15:10:56 ZP/119/055/R/16 OKZ Budowa Centrum Technicznej Obsługi Politechniki Gdańskiej Roboty Budowlane
2016-04-15 14:45:31 ZP/125/055/R/16 OKZ Modernizacja węzłów cieplnych w budynku nr 17 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz w budynku nr 18 Chemii D Politechniki Gdańskiej Roboty Budowlane
2016-04-15 14:21:42 ZP 126/019/D/16 WFTiMS Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Dostawy
2016-04-15 14:20:32 ZP/124/055/R/15 OKZ Remont instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej Roboty Budowlane
2016-04-15 14:09:49 ZP/103/004/U/16 WM Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-15 12:33:47 ZP/108/008/R/16 WCH Robory remontowe wwykonywane w trybie interwencyjnym wraz z robotami naprawczymi w budynkach Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej Roboty Budowlane
2016-04-15 12:31:42 CRZP/123/009/D/16 WETI Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu e-Glasses dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Dostawy
2016-04-15 12:05:33 ZZ/04/030/D/16 DZP Dostawa bezprzewodowych liczników osób wraz z oprogramowaniem do automatycznego zbierania, przechowywania i analizowania statystyk Dostawy
2016-04-15 11:44:11 ZP/106/055/D/16 OKZ Sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-15 09:37:37 ZP/117/055/U/16 DZP Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-15 09:30:38 ZP/118/055/D/16 OKZ Dostawa oprogramowania systemowego, użytkowego i graficzno-edytorskiego dla Politechniki Gdańskiej w 2016 r. Dostawy
2016-04-15 09:26:44 CRZP: 116/055/D/16 OKZ Dostawa książek do Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej w 2016 roku [2] Dostawy
2016-04-15 09:11:58 ZP/115/055/D/16 OKZ Dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-14 14:12:00 ZP/121/018/D/16 WZiE Dostawa i montaż systemu audiowizualnego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-14 14:06:00 ZP/122/008/D/16 WCH sukcesywna dostawa odczynników i materiałów chemicznych i biologicznych dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny Dostawy
2016-04-14 14:02:37 ZP/91/002/D/16 WILIŚ Dostawa mobilnego urządzenia do diagnostyki obiektów infrastrukturalnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-14 11:09:35 CRZP/112/009/R/16 WETI Wykonanie remontu pomieszczeń do pracy w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Roboty Budowlane
2016-04-14 09:45:23 CRZP/114/009/U/16 WETI Świadczenie usług restauracyjnych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-13 14:21:26 ZZ/330/009/D/2016 WETI Dostawa materiałów i komponentów oraz wykonanie układów PCB na potrzeby projektu COPCAMS i DEWI finansowanego ze środków NCBiR i ARTEMIS-JU dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-13 14:03:00 ZP/110/018/U/16 WZiE Usługa gastronomiczną wraz z najmem powierzchni namiotu/wiaty/obiektu zadaszonego, najmem autokarów oraz DJ w ramach organizowanych Technikalii 2016 na potrzeby Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-13 11:05:17 ZP/96/022/D/16 RIT Wymiana przełączników szkieletowych w sieci TASK Dostawy
2016-04-12 13:54:45 CRZP/105/009/D/16 WETI Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Dostawy
2016-04-12 12:23:10 ZZ/980/008/U/16 WCH wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie realizowanym w ramach Programu Polsko-Norweska współpraca badawcza pt. „Pomeranian Biogas Model” (akronim POM-BIOGAS) Usł‚ugi
2016-04-12 12:22:49 ZP/100/055/R/16 OKZ remont strefy wejściowej historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z remontem drogi wewnętrznej w Ośrodku Wypoczynkowym w miejscowości Czarlina Roboty Budowlane
2016-04-12 11:48:43 ZZ/325/009/U/2016 WETI Ogłoszenie o naborze pracownika. Usł‚ugi
2016-04-12 10:01:08 ZP/83/004/D/16 WM Dostawa sprzętu biurowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, z podziałem na trzy części Dostawy
2016-04-12 08:45:34 ZP 81/002/D/16 WILIŚ Dostawa mebli i krzeseł dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-12 08:28:06 CRZP: 97/055/D/16 OKZ Dostawa materiałów reklamowych oraz koszulek z nadrukiem Dostawy
2016-04-11 14:45:00 ZP/104/071/D/2016 CMTM DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA DLA CENTRUM MORSKICH TECHNOLOGII MILITARNYCH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dostawy
2016-04-11 14:17:34 ZZ/318/009/U/2016 WETI Ogłoszenie o naborze pracownika. Usł‚ugi
2016-04-11 13:36:25 ZP 102/019/U/16 WFTiMS Usługa cateringowa dla wykładowców i uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu Fundacji Templetona Quantum phenomena: Between the whole and the parts realizowanego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-11 13:05:55 ZP/99/008/U/16 WCH sukcesywne świadczenie usług kserograficznych dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny Usł‚ugi
2016-04-08 15:01:44 ZZ/315/009/2016 WETI Monitorowanie dostępności usług w ramach zadania „Trwałość projektu NOR-STA” dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Usł‚ugi
2016-04-08 14:47:20 ZZ/107/014/16 WEiA Ogłoszenie o naborze pracownika. Usł‚ugi
2016-04-08 14:44:30 ZZ/48/019/D/16 WFTiMS Dostawa Uchwytu zasilającego do rurkowych lamp spektralnych wraz z lampami dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-08 14:42:04 ZZ/47/019/D/16 WFTiMS Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej Dostawy
2016-04-08 14:25:39 CRZP 79/002/D/16/A/B WILIŚ Dostaw sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdanskiej Dostawy
2016-04-08 13:59:24 CRZP: 95/055/U/16 OKZ Hotelowa usługa noclegowa na potrzeby Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-08 13:10:18 ZP/90/022/D/16 RIT Dostawa specjalistycznych stacji komputerowych do budowy wysokowydajnego bufora ruchu sieciowego w sieci TASK Dostawy
2016-04-08 11:30:46 ZP/89/055/R/16 OKZ malowanie elewacji zewnętrznej Domu Studenckiego nr 9 budynku Politechniki Gdańskiej znajdującego się w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego 5 Roboty Budowlane
2016-04-08 10:35:54 ZZ/314/009/D/2016 WETI Dostawa płyty optycznej z zestawem elementów optycznych i optomechanicznych na potrzeby realizacji programu badawczego projekt pt. „Polaryzacyjna optyczna tomografia koherenta ze spektroskopową analizą właściwości materiałów i obiektów technicznych” dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-08 10:20:58 ZP/94/055/U/16 OKZ Usługa gastronomiczna na potrzeby Pomorskiego Festiwalu Nauki Usł‚ugi
2016-04-08 08:59:00 ZZ/03/030/D/16 DZP Dostawa i montaż rolet okiennych w pomieszczeniach bibliotecznych Dostawy
2016-04-07 12:45:53 ZP/93/008/U/16 WCH usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą do przewozu studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-06 13:59:33 ZP/92/004/D/16 WM Dostawa koszulek typu T-shirt z nadrukiem dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-06 09:46:52 ZP/88/055/U/16 OKZ Usługa zakwaterowania gości w pokojach dwuosobowych podczas konferencji „Postępy syntezy organicznej” w dniach 22-26.06.2016 r. Usł‚ugi
2016-04-05 14:17:07 CRZP/87/009/D/16 WETI Dostawa specjalistycznych oprogramowań Matlab R2016a, MicroCap 11, GStar CAD Professional, Visual Studio 2015, CorelDraw lub równoważnych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-05 13:28:17 ZZ/299/009/D/2016 WETI Dostawa ekranu dotykowego 5 cali na potrzeby realizacji projektu finansowanego przez NCBiR w ramach PBS dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-04-05 12:06:40 ZZ/303/009/D/2016 WETI Usługa polegająca na najmie samochodu w celu wyjazdu do Słowenii na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-04-04 12:00:38 ZP/86/008/D/16 WCH Dostawa systemu EBSD dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-04 11:37:00 CRZP/85/009/D/16 WETI Dostawa mebli wraz z montażem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-04-01 13:00:44 ZP/84/004/U/16 WM Usługa przeprowadzenia badań efektywności stosowania narzędzia otworowego w otworze głębokim stworzonego na potrzeby realizacji projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-03-31 13:27:50 CRZP/76/009/D/16 WETI Dostawa krzeseł i mebli dla Politechniki Gdańskiej Wydziału ETI i SSPG Dostawy
2016-03-31 11:28:28 ZZ/808/008/D/16 WCH Przyrząd pomiarowy potencjostat-galwanostat Dostawy
2016-03-30 14:57:53 ZP/78/001/D/16 WA Dostawa bluz i koszulek z nadrukiem dla Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-03-30 14:05:55 ZZ-09/017/2016 WOiO Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na dostawę zestawu hydrofonów. Dostawy
2016-03-30 12:55:00 ZP/75/018/D/16 WZiE Dostawa koszulek promocyjnych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-03-30 06:07:59 ZZ/807/008/D WCH Dostawa zestawu kart pomiarowych Dostawy
2016-03-25 09:10:17 ZZ/273/009/U/2016 WETI Ogłoszenie o naborze pracownika do prowadzeenia zajęć dydaktycznych na Studiach podyplomowych "Aplikacje i usługi internetowe" w module zajęciowym "Tworzenie witryn internetowych" w zakresie zagadnień związanych z mapowaniem obiektowo-relacyjnym" Usł‚ugi
2016-03-25 09:05:35 ZZ/247/009/U/2016 WETI Ogłoszenie o naborze pracownika do prowadzenia zajęć dydaktycznych na Studiach podyplomowych "Aplikacje i usługi internetowe" w module zajęciowym "Tworzenie witryn internetowych" w zakresie zagadnień związanych z wytwarzaniem aplikacji webowych w oparciu o Framework PHP Usł‚ugi
2016-03-24 16:57:54 ZP/68/055/D/16 OKZ Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż (instalacja) kapsuły czasu dla Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-03-24 15:08:58 ZP/65/055/D/16 OKZ Dostawa elektrycznych suszarek do rąk dla Politechniki Gdańskiej Dostawy
Opracowanie strony: © 2016 by CUI PG