Szukaj:
Znaleziono 294 postępowań.
Na stronę3 5 10 30 50 100 200
Wyświetl stronę1 2 3

Postępowania:

Data ogłoszenia:
rosnąco malejąco
Nr postępowania:
rosnąco malejąco
Kod jedn. prowadzącej:
rosnąco malejąco
Nazwa postępowania:
rosnąco malejąco
Rodzaj zamówienia:
2016-02-08 14:48:10 ZZ/118/009/2016 WETI Ogłoszenie o naborze pracownika Usł‚ugi
2016-02-08 14:34:55 ZZ 21/019/U/16 WFTiMS Ogłoszenie o naborze pracowników Usł‚ugi
2016-02-08 14:33:47 ZZ 19/019/D/16 WFTiMS Dostawa konwertera portów szeregowych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskie Dostawy
2016-02-08 13:39:04 ZP 21/019/D/16 WFTiMS Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, na potrzeby Projektu Quantum phenomena: Between the whole and the parts Dostawy
2016-02-08 13:24:49 ZZ/116/009/U/2016 WETI Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Usł‚ugi
2016-02-08 13:22:57 ZZ/115/009/U/1016 WETI Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu Usł‚ugi
2016-02-08 12:50:14 CRZP/19/009/D/16 WETI Dostawa sprzętu informatycznego dla WETI PG Dostawy
2016-02-08 10:56:06 ZZ 20/019/U/16 WFTiMS Ogłoszenie o naborze pracowników Usł‚ugi
2016-02-08 10:05:41 ZZ/108/009/D/2016 WETI Dostawa 8 zestawów do śledzenia wzroku na potrzeby prowadzenia badań w projekcie „HCIBRAIN” – metody komunikacji człowiek-komputer do diagnozowania i stymulacji pacjentów z ciężkimi urazami mózgu dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-02-05 14:58:42 ZZ-03-017D-2015 WOiO Dostawa przetwornika 3D FLS Port TX dla Echopilot 3D - forward looking sonar wraz z aktualizacją oprogramowania "Visual procesor" Dostawy
2016-02-05 13:19:34 ZZ 18/019/D/16 WFTiMS Dostawa drobnych elementów elektronicznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-02-05 11:16:46 CRZP 12/002/D/16 WILIŚ Dostawa testów kuwetowych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-02-05 09:42:14 ZZ/100/009/2016 WETI Dostawa modułów i elementów elektronicznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-02-05 09:23:26 ZZ/102/009/U/2016 WETI Nabór pracowników do realizacji zadań w projekcie badawczym pt.: „Wektorowa analiza zjawisk falowych w rzeczywistym polu akustycznym”, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS”, umowa nr UMO-2012/05/B/ST7/02151 zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Nauki w Krakowie a Politechniką Gdańską. Usł‚ugi
2016-02-04 15:11:35 ZZ/103/009/D/2016 WETI Dostawa karty pomiarowej z interfejsem USB na potrzeby realizacji prac badawczych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Dostawy
2016-02-04 09:07:21 ZP 14/019/D/16 WFTiMS Dostawa rolet oraz żaluzji dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-02-03 13:24:53 ZZ-02-017-D-2016 WOiO Dostawa systemu namiaru na źródło dźwięku w przestrzeni w środowisku podwodnym. Dostawy
2016-02-03 13:18:11 ZZ-01-017-D-16 WOiO Dostawa specjalistycznego oprogramowania do wizualizacji oraz rejestracji danych z rozległych systemów informatycznych, czujników, systemów bezpieczeństwa. Dostawy
2016-02-03 10:59:11 ZZ/096/009/U/2016 WETI Usługa przeprowadzenia prac realizacji zadania projektu pt.:„Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego”, w ramach umowy nr PBS3/B3/26/2015 zawartej pomiędzy NCBiR oraz Microsystem Spółka z o.o. - działającym na rzecz i w imieniu PG (zwanej stroną – współwykonawcą). Usł‚ugi
2016-02-02 14:54:02 ZZ/460/014/15 WEiA Dostawa zestawu urządzeń automatyki opartych na usługach internetowych do budowy stanowiska laboratoryjnego Dostawy
2016-02-02 12:01:19 ZZ/090/009/2016 WETI Dostawa pojemników do transportu urządzeń na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-02-01 14:33:11 ZZ/091/009/2016 WETI Wykonanie trzech kompletów konsoli operatora stacji hydrolokacyjnych MG-79 dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-02-01 13:30:41 ZP/11/055/D/16 OKZ Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Projektu Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej Dostawy
2016-02-01 12:10:22 ZZ/12/019/D/16 WFTiMS Dostawa krążków węglowych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-01-29 13:37:26 ZZ/085/009/U/2016 WETI Usługa zaprojektowania i wykonania komory do pomiarów próbek wydychanego powietrza, wykorzystywanego w projekcie badawczym „Development of a non-invassive breath test for early diagnosis of tropical diseases - TROPSENSE”, realizowanym w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Usł‚ugi
2016-01-29 12:22:08 ZZ-005/022/D/16 RIT dostawa specjalistycznych wielowłóknowych patchcordów światłowodowych typu MPO/PC Dostawy
2016-01-29 12:15:09 ZZ/15/014/16 WEiA Ogłoszenie o naborze pracownika. Usł‚ugi
2016-01-29 10:34:27 ZZ/076/009/U/2016 WETI Przeprowadzenie oceny stopnia innowacyjności i określenie trybów postępowania w celu wyboru optymalnych sposobów ochrony własnosci intelektualnej dotyczących autorskich rozwiązań z dziedziny bankowej Usł‚ugi
2016-01-28 11:53:35 ZZ/3/002/U/2016 WILIŚ Wykonanie usługi przeglądu i naprawy sondy RIG 220 produkcji firmy GEOTECH AB Usł‚ugi
2016-01-28 08:06:22 ZP/9/002/D/16 WILIŚ Dostawa aparatury i materiałów na potrzeby realizacji projektu pt. "Projektowanie bezpośrednie kolumn CMC na podstawie badań polowych", realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-01-27 13:43:22 ZZ-004/022/D/16 RIT zakup rocznej usługi wsparcia dla licencji edukacyjnych Teaching&Research ArcGIS Dostawy
2016-01-27 13:41:32 ZZ-003/022/D/16 RIT przedłużenie licencji na oprogramowanie systemu NX, Solid Edge Dostawy
2016-01-27 12:04:34 ZZ/073/009/D/2016 WETI Dostawa materiałów i komponentów oraz wykonanie układów PCB na potrzeby realizacji projektu finansowanego ze środków NCBiR i ARTEMIS-JU dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-01-27 11:50:08 CRZP/10/009/D/16 WETI Dostawa urządzenia do prowadzenia badań audiologicznych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Dostawy
2016-01-27 09:33:48 ZZ/067/009/D/2016 WETI Dostawa przewodów pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-01-27 09:28:39 ZZ/066/009/D/2016 WETI Dostawa elementów elektronicznych niezbędnych do realizacji projektu badawczego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-01-27 08:08:07 ZZ/065/009/D/2016 WETI Dostawa kontrolera interfejsu dla WETI PG Dostawy
2016-01-25 15:32:45 ZZ/060/009/2016 WETI Świadczenie pomocy prawnej w zakresie działań podejmowanych w ramach Klastra Interizon. Usł‚ugi
2016-01-25 14:28:05 ZZ/061/009/2016 WETI Dostawa obwodów drukowanych na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-01-25 09:48:29 ZZ/2/002/D/2016 WILIŚ Dostawa narzędzi hydraulicznych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdanskiej Dostawy
2016-01-22 13:20:06 ZZ/054/009/D/2016 WETI Dostawa elementów do rozbudowy istniejącego stanowiska pomiarowego na potrzeby realizacji prac badawczych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału ETI Dostawy
2016-01-21 13:31:53 ZZ/051/009/D/2016 WETI Dostawa syntetycznego powietrza bez węglowodorów w butli B50 niezbędnego do realizacji projektu badawczego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-01-21 11:02:14 ZZ/08/019/D/16 WFTiMS Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej Dostawy
2016-01-21 10:30:43 ZZ-002/022/D/16 RIT dostawa dysków SSD do doposażenia stacji monitorujących sieć TASK Dostawy
2016-01-20 16:49:12 ZP/7/055/R/16 OKZ Remont i przebudowa Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjnego „EUREKA” w Sopocie, ul. Emilii Plater 7/9/11 Roboty Budowlane
2016-01-20 13:29:29 ZZ047/009/U/2016 WETI Wykonanie projektów płyt czołowych oraz napisów (Corel x5) płyt czołowych układów pomiarowych i regulacji w laboratorium podstaw automatyki Katedry Systemów Automatyki Usł‚ugi
2016-01-20 13:16:56 ZZ/07/019/D/16 WFTiMS Dostawa kserokopiarki dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej Dostawy
2016-01-19 13:03:14 ZZ/038/009/D/2016 WETI Dostawa elementów, części i układów elektronicznych dla potrzeb projektu „e-Glasses - Interaktywne okulary dla potrzeb mobilnego przetwarzania informacji o postrzeganym otoczeniu” dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-01-19 10:03:45 ZZ/037/009/2016 WETI Dostawa obwodów drukowanych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-01-18 11:38:06 ZP/4/055/U/16 DZP Zakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-01-18 08:47:58 ZZ/1/002/D/2016 WILIŚ Dostawa samochodowej przyczepy pomiarowej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-01-15 14:14:08 CRZP: 6/055/R/16 OKZ Remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu Roboty Budowlane
2016-01-14 15:08:19 ZZ/026/009/2016 WETI Dostawa prototypowych płytek stykowych na podstawie aluminiowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2016-01-13 13:17:46 ZZ/03/019/D/16 WFTiMS Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej Dostawy
2016-01-13 12:41:04 ZZ/2/055/D/16 DZP Dostawę wyposażenia apteczek pierwszej pomocy dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-01-12 15:11:31 ZZ/1/019/D/16 WFTiMS Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej Dostawy
2016-01-12 14:42:14 ZZ-001/022/U/16 RIT przetworzenie elektroniczned materiałów do rocznika 2015 kwartalnika naukowego – TASK Quarterly Usł‚ugi
2016-01-12 14:06:38 K/1/009/16 WETI Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji elewacji budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12. Usł‚ugi
2016-01-12 11:25:01 ZP/5/055/U/16 OKZ Świadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS dla Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2016-01-11 11:46:47 ZP/1/055/D/16 OKZ Sukcesywna dostawa artykułów hydraulicznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Dostawy
2016-01-05 10:23:40 ZZ/1/036/U/16 DG Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów segregowanych Usł‚ugi
2016-01-05 09:49:40 ZZ/1/055/D/16 OKZ sukcesywna dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, remont gaśnic oraz badanie i przegląd instalacji hydrantowych na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej, w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej i w Centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjnym w Sopocie Dostawy
2016-01-04 13:43:17 ZZ/002/009/2016 WETI Dostawa prototypowych płytek stykowych na podstawie aluminiowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2015-12-30 12:38:00 ZP/413/018/D/15 WZiE Dostawa sprzętu komputerowego wraz z lampą błyskową oraz akcesoriami multimedialnymi i sieciowymi dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Dostawy
2015-12-30 10:42:14 ZP/411/055/U/15 DZP Zakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2015-12-30 10:21:24 ZZ/134/019/D/15 WFTiMS Dostawa termopar dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej Dostawy
2015-12-29 14:04:43 ZP/412/071/D/15 CMTM Dostawa sprzętu agd dla Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2015-12-28 13:55:36 ZZ/1258/009/2015 WETI Dostawa prototypowych płytek stykowych na podstawie aluminiowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostawy
2015-12-22 14:46:15 ZZ/1249/009/U/2015 WETI Usługa polegająca na implementacji i weryfikacji mechanizmów integracji wyników rozpoznawania emocji, na potrzeby realizacji projektu pt. „Metody i narzędzia przetwarzania stanów emocjonalnych dla inteligentnych systemów edukacyjnych” dla WETI PG Usł‚ugi
2015-12-22 14:43:43 ZZ/1248/009/U/2015 WETI Usługa rozbudowy narzędzia ankietowego oraz słownika słów nacechowanych emocjonalnie SentiD, na potrzeby realizacji projektu pt. „Metody i narzędzia przetwarzania stanów emocjonalnych dla inteligentnych systemów edukacyjnych” dla WETI PG. Usł‚ugi
2015-12-22 13:07:01 ZZ/1254/009/U/2015 WETI Ogłoszenie o naborze pracownika Usł‚ugi
2015-12-22 11:41:31 CRZP/409/009/D/15 WETI Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla WETI PG Dostawy
2015-12-21 14:32:43 ZZ/133/019/D/15 WFTiMS Dostawa metalicznego targetu (źródła) do napylarki magnetronowej dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej Dostawy
2015-12-21 10:55:20 ZZ/1244/009/2015 WETI Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w Projekcie pt. "System i urządzenia do zdalnego monitoringu położenia osób w środowiskach zamkniętych" Usł‚ugi
2015-12-21 08:38:13 CRZP: 374/055/R/15 OKZ Wykonanie klimatyzacji w Gmachu B Politechniki Gdańskiej wraz z serwisem Roboty Budowlane
2015-12-17 09:56:09 ZZ/1240/009/2015 WETI Nabór pracownków do projektu Strukturyzacja iklasyfikacja treści internetowych Usł‚ugi
2015-12-15 09:53:15 ZZ/1229/009/D/2015 WETI Dostawa elementów do spektroskopii optycznej na potrzeby realizacji prac badawczych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału ETI Dostawy
2015-12-09 14:40:38 ZP/403/008/U/15 WCH sukcesywne świadczenie usług hotelowych dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny Usł‚ugi
2015-12-09 13:57:36 CRZP: 401/055/R/15 OKZ Wwymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Wrzeszczu przy Al. Zwycięstwa 27 Roboty Budowlane
2015-12-09 10:24:24 ZP/402/055/D/15 OKZ Sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej krajowych czasopism wydawanych w 2016 r. Dostawy
2015-12-08 12:25:05 ZP/398/055/D/15 OKZ sukcesywna dostawa wyrobów włókienniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Dostawy
2015-12-07 09:56:33 CRZP: 351/055/R/15 OKZ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w miejscowości Czarlinie Roboty Budowlane
2015-12-07 09:55:15 ZP/397/055/U/15 DZP Ubezpieczenie pojazdów jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej na lata 2016-2017 Usł‚ugi
2015-12-03 14:03:13 ZP/389/055/D/15 OKZ Dostawa krzeseł, foteli obrotowych i stołów uczniowskich dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Dostawy
2015-12-03 13:57:22 ZP/396/055/R/15 OKZ Remont trzech dźwigów osobowych w budynku Domu Studenta nr 2 Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 115B, Gdańsk - Wrzeszcz Roboty Budowlane
2015-12-03 07:39:56 ZP/390/055/U/15 OKZ Usługi poligraficzne dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2015-12-03 07:38:15 ZP/384/055/U/15 OKZ kompleksowa usługa zorganizowania choinki noworocznej dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2015-12-01 14:54:47 ZZ-015/022/D/2015 RIT przedłużenie licencji na oprogramowanie HyperWorks Dostawy
2015-11-30 13:34:42 ZP/388/055/D/15 OKZ dostawa ścianki reklamowej dla Działu Promocji Politechniki Gdańskiej Dostawy
2015-11-30 12:31:13 ZP/387/055/U/15 OKZ Świadczenie usług telefonii komórkowej, dostawa komórkowych aparatów telefonicznych i modemów transmisji danych (część A) oraz udostępnienie platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS (część B) Usł‚ugi
2015-11-26 12:57:38 ZP/381/055/U/15 OKZ Usługi drukowania książek dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2015-11-25 15:16:34 ZZ/1175/009/U/2015 WETI Ogłoszenie o naborze pracowników Usł‚ugi
2015-11-25 11:40:57 ZZ/1173/009/U/2015 WETI Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki na wykonanie prac badawczych, implementacyjnych i dokumentacyjnych. Usł‚ugi
2015-11-25 08:52:23 ZP/378/055/D/15 DZP Dostawa oświetlenia efektowego oraz cyfrowego miksera dźwięku dla Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” Dostawy
2015-11-24 11:04:00 ZP/380/018/D/15 WZiE Dostawa sprzętu komputerowego wraz z lampą błyskową oraz akcesoriami multimedialnymi i sieciowymi dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Dostawy
2015-11-24 10:48:00 ZP/379/018/U/15 WZiE Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sal konferencyjnych z wyposażeniem oraz świadczenie usługi wynajmu autokarów wraz z kierowcą na potrzeby szkoleń organizowanych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2015-11-23 10:22:05 ZP/376/004/U/15 WM Usługa wynajmu 2-ch autokarów wraz z kierowcami na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Usł‚ugi
2015-11-19 13:37:30 ZZ/122/019/D/15 WFTiMS Dostawa rur kwarcowych dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej Dostawy
2015-11-18 11:53:26 ZZ/3264/008/D/15 WCH Dostawa Spektrometru FTIR Dostawy
2015-11-18 11:51:05 ZZ/3263/008/D/15 WCH Dostawa Liofilizatora Alpha 1-4 LD plus z sondą do pomiaru prózni Dostawy
Opracowanie strony: © 2016 by CUI PG